ĐĂNG KÝ INTERNET + TRUYỀN HÌNH FPT    Chọn gói cước

    FPT Kinh Bắc
    FPT Telecom
    BacNinh
    +84965544826, hotro@fptkinhbac.com